งานศิลปะที่สร้างจากแรงบันดาลใจในความโหยหาถิ่นฐานบ้านเกิด โดยศิลปินแดนอีสาน “ประสิทธิ์ วิชายะ”

ช้างสิตายเท้าเครือ เสือซิตายท้าวเหล่า

 

นิทรรศการ “เรื่องเล่าจากดินแดนที่ราบสูง” โดย ประสิทธิ์ วิชายะ นำเสนอผลงานวาดเส้น งานประติมากรรมเดี่ยว และงานประติมากรรมกลุ่ม ที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจในความโหยหาถิ่นฐานบ้านเกิดแดนอีสาน เนื่องด้วยวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานศิลปะที่สื่อสะท้อนถึงบรรยากาศของความสงบ งดงาม และความผูกพันกับอดีตกาลที่หล่อหลอมตัวตนแห่งปัจจุบัน

 

ควมฮักมาแล่นกุ้มสุมใจให้มัวมืด มืดแปดด้านบ่อเห็นฮูปองสิไข,2555,เรซิ่น,ดินเผา,กระดาษปิดแผ่นเงิน 160 x 51 x 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้กินย้อนผี ได้สี่ย้อนฝัน,2555,ดินเผา,เรซิ่น,กระดาษเงิน,165 x 51 x 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้างสิตายเท้าเครือ เสือซิตายท้าวเหล่า,2555,เรซิ่น,ดินเผา,แก้ว,กระดาษเงิน,200 x 187 x 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หาบดีก่อคอน นอนดีก่อนั่ง,2555,เรซิ่น,ดินเผา,แป้ง,160 x 55 X30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องเล่าจากดินแดนที่ราบสูง

ศิลปิน : ประสิทธิ์ วิชายะ

วัน : 27 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2555

เวลา : อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี (ถนนพระราม 4 ตรงข้ามหัวลำโพง)

ติดต่อ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

โทร. 0-2422-2092, 08-6890-2762

โทรสาร 0-2422-2091

เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

 

*******************************

“Tales from the Land of Plateau” by Prasit Wichaya presents drawings and sculptures inspired by the artist’s long for his hometown which is Isann, the high land in Northeast region of Thailand. Leading a simple life by relying on nature and folk wisdom, the artist creates a remarkable series of artworks that reflect the beautiful and tranquil atmosphere as well as the connection with the past lifestyle that mold him into his present self.

 

Tales from the Land of Plateau

Artist : Prasit Wichaya

Date : 27 March – 6 May, 2012

Time : Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday)

Place : DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)

Contact : Ardelgallery

Tel. : 0-2422-2092, 08-6890-2762

Fax: 0-2422-2091

Website : www.ardelgallery.com

 

 

Comments are closed.